0. Yr Haul! The Sun!

Yr Haul Mae’r haul yn seren, sef math ‘corachaidd melyn’ Mae wedi ei wneud o hydrogen a heliwm gydag ymasiad niwclear yn ei graidd, sy’n rhoi gwres a golau i ni Mae 99.8% o’r mater yng Nghysawd yr Haul yn yr haul Mae’n cymryd 8 munud i olau ein cyrraedd ni o’r haul Mae tua…

1. Mercher / Mercury

Mercher Planed agosaf i’r haul, gan wneud cylchdro llawn mewn dim ond 88 diwrnod Gellir ei gweld â’r llygad noeth, er mai dyma’r blaned maint llawn leiaf Prin yn troi ar ei hechel, mae wedi ‘cloi’n llanwol’ i’r Haul Dim lleuadau – yn rhy agos at yr haul i gystadlu â’i ddisgyrchiant Planed maint llawn…

2. Gwener / Venus

Gwener Gwener yw’r ail blaned o’r Haul gyda diwrnod yn cymryd mwy na blwyddyn. Y blaned ddisgleiriaf yn yr awyr, weithiau’n cael ei galw’n seren yr hwyr neu’r seren fore Mae Gwener yn debyg i’r ddaear, weithiau’n cael ei galw’n ‘chwaer blaned’ Yn troi’n anhygoel o araf, gan gymryd 243 o ddiwrnodau daear i gwblhau…

3. Y Ddaear / Earth

Y Ddaear Y Ddaear yw’r drydedd blaned o’r Haul a’r fwyaf o’r planedau daearol. Yr unig blaned sy’n cynnal bywyd, hyd y gwyddom. Planed fwyaf drwchus yng nghysawd yr haul, gyda chraidd o nicel a haearn Mae dŵr yn gorchuddio 70% o’r arwyneb Troi unwaith ar ei hechel mewn 24 awr, (ond mae yn arafu!)…

4. Mawrth / Mars

Mawrth Yn aml, gelwir Mawrth yn blaned goch oherwydd bod ei hwyneb wedi’i orchuddio mewn cyfansoddyn o’r enw Ocsid Haearn (a elwir yn gyffredin yn rhwd). Mae’n dangos llawer o arwyddion daearegol bod dŵr wedi bod arni unwaith, sy’n awgrymu y gallai fod wedi cynnal bywyd ar un adeg. Mae’r tymheredd ar wyneb Mawrth yn…

5. Iau / Jupiter

Iau Y blaned fwyaf yng nghysawd yr haul a’r cyntaf o’r cewri nwy – gallai holl blanedau eraill cysawd yr haul ffitio y tu mewn i Iau. Wedi ei gwneud yn bennaf o hydrogen a heliwm, a phetai wedi bod yn llawer mwy, byddai wedi dod yn seren. Mae disgyrchiant yn llawer cryfach ar Iau…

6. Sadwrn / Saturn

Sadwrn Mae Sadwrn yn enwog am ei chylchoedd llachar (a ddarganfuwyd gan Christian Huygens yn 1659) ac er eu bod yn edrych yn hynod o gywrain, maent hyd at 1.5km o drwch. Mae Sadwrn yn ‘gawr nwy’ anferth gyda chraidd o hydrogen metalig hylifol Dyma’r blaned leiaf trwchus yng nghysawd yr haul – byddai’n arnofio…

7. Wranws / Uranus

Wranws Mae Wranws ​​yn gawr iâ gyda chrib rhewllyd cul a lloerennau ‘bugail’ Mae’n troi mewn ffordd ryfedd gydag echel lorweddol sy’n golygu ei fod yn rholio fel pêl ar yr haul, felly nid oes ganddi nos a dydd fel planedau eraill. Gyda’r eithafion mwyaf o oerni yng nghysawd yr haul, yn mynd i lawr…

8. Neifion / Neptune

Neifion Mae Neifion yn gawr Iâ sy’n enwog am ei lliw glas, a achosir gan bresenoldeb methan Gydag atmosffer gweithredol, a’r gwyntoedd cyflymaf yng nghysawd yr haul Oer iawn gan ei bod mor bell o’r haul, tua -200 gradd celsius Yr 8fed blaned llawn maint a’r bellaf yng nghysawd yr haul – gyda chymorth telesgopau…

9. Plwton / Pluto

Plwton Yn 2006, ail-ddosbarthwyd Plwton fel planed fach, a dim ond maint Gogledd America yw hi Er nad yw bellach yn cael ei hystyried yn blaned, mae ganddi leuad, sef Charon. Mae’r lleuad Charon yn ddigon mawr (tua hanner maint Plwton) i gael effaith ddisgyrchiol, felly maent yn cylchdroi o gwmpas pwynt rhyngddynt sy’n unigryw…