0. Yr Haul! The Sun!

Siop Antur ‘Stiniog, High Street, Blaneau Ffestiniog, Gwynedd. LL41 3ES

 • Mae’r haul yn seren, sef math ‘corachaidd melyn’
 • Mae wedi ei wneud o hydrogen a heliwm gydag ymasiad niwclear yn ei graidd, sy’n rhoi gwres a golau i ni
 • Mae 99.8% o’r mater yng Nghysawd yr Haul yn yr haul
 • Mae’n cymryd 8 munud i olau ein cyrraedd ni o’r haul
 • Mae tua 5000 gradd Celsius ar ei wyneb, ond gall y tymheredd y tu mewn gyrraedd 15 miliwn o raddau
 • Heb y gwres a’r golau o’r Haul, ni fyddai bywyd ar y Ddaear yn bosibl
 • Mae tua 5 biliwn o flynyddoedd oed a hanner ffordd trwy ei storfa danwydd o hydrogen, felly bydd yn para tua 5 biliwn o flynyddoedd eto
 • Ar ryw adeg, bydd yr haul yn ehangu i fod yn ‘gawr coch’ a llyncu’r ychydig blanedau cyntaf yn y system solar gan gynnwys y ddaear
 • Ar ôl hynny bydd yr Haul yn cwympo i ‘gorrach gwyn’ tua maint y ddaear
 • Mae’r haul yn cylchdroi ar echel, ond yn wrthwyneb i’r ddaear
 • Mae oddeutu 7 biliwn o sêr tebyg yn ein galaeth ni’n unig

Lleoliad: Siop Antur ‘Stiniog, Stryd Fawr, Blaneau Ffestiniog, Gwynedd.

http://www.anturstiniog.com/YSiop/

Sut y cafodd ei wneud:

44319719_10155852669381658_5659211572506001408_n44333049_10155852669106658_2857010136470257664_o

Gwnaed yr Haul  fel murlun mewn 2D gan ddefnyddio paent chwistrell mewn dyluniad diddorol sy’n datgelu ei strwythur mewnol. Fe’i gwnaed gan yr arlunydd murlun, Andy Birch, Dime One, gyda chymorth gan bobl ifanc o GISDA sydd yn darparu cefnogaeth a chyfleoedd i bobl ifanc yng Ngwynedd.

Am ragor o wybodaeth am yr Haul: http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Sun

#cysawderyri #snowdoniasolarsystem


The Sun

Location: Shop Antur ‘Stiniog, 1-2, High St, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3ES

http://www.anturstiniog.com/YSiop/

 • The sun is a star, of the ‘yellow dwarf’ type
 • It is made of hydrogen and helium with nuclear fusion taking place in its core, which provides us with heat and light
 • 99.8% of the matter in the solar system is in the sun
 • It takes light 8 minutes to reach us from the sun
 • It is about 5 thousand degrees Celsius at its surface, but temperatures inside can reach 15 million degrees
 • Without the heat and light from the Sun, life on Earth would not be possible
 • It is about 5 billion years old and half-way through its fuel store of hydrogen, so it will last about another 5 billion years
 • At some point the sun will expand to become a ‘red giant’ and consume the first few planets in the solar system including earth
 • After that the Sun will collapse to a ‘white dwarf’ about the size of earth
 • The sun rotates on an axis, but the opposite way from the earth
 • There are around another 7 billion similar stars in our galaxy alone

Location: Shop Antur ‘Stiniog, 1-2, High St, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 3ES

http://www.anturstiniog.com/YSiop/

How it was made:

44319719_10155852669381658_5659211572506001408_n44333049_10155852669106658_2857010136470257664_o

The Sun has been made in 2D using spray paints in an interesting design revealing its inner structure. It’ was made by the murual artist Andy Birch Dime one with help from Young people from GISDA who provide support and opportunities for young people in Gwynedd.

For more information about The Sun: http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Sun

#cysawderyri #snowdoniasolarsystem