3. Y Ddaear / Earth

Llechwedd Slate Caverns, Blaenau Ffestiniog , Gwynedd LL41 3NB

 • Y Ddaear yw’r drydedd blaned o’r Haul a’r fwyaf o’r planedau daearol.
 • Yr unig blaned sy’n cynnal bywyd, hyd y gwyddom.
 • Planed fwyaf drwchus yng nghysawd yr haul, gyda chraidd o nicel a haearn
 • Mae dŵr yn gorchuddio 70% o’r arwyneb
 • Troi unwaith ar ei hechel mewn 24 awr, (ond mae yn arafu!) ac mae gogwydd yr echel yn rhoi ein tymhorau i ni
 • Daearegol weithgar
 • Ychydig o geudyllau ar ei wyneb
 • Mae’r atmosffer yn helpu i’w gwarchod rhag effeithiau’r Haul
 • Mae maes magnetig pwerus hefyd yn helpu i ddiogelu’r blaned
 • Craidd o haearn a nicel
 • Dŵr nad oedd yn wreiddiol ar yr wyneb, ond wedi codi yno trwy weithgaredd daearegol
 • Dim ond un lleuad
 • Yn gogwyddo ar ei hechel sy’n arwain at y tymhorau
 • Ychydig iawn o geudyllau sydd, ond y rhain yn cael eu newid gan brosesau daearegol
 • Ocsigen yn yr atmosffer yn cael ei greu gan blanhigion h.y. ffotosynthesis

Lleoliad: Ceudyllau Llechi Llechwedd, Blaenau Ffestiniog , Gwynedd LL41 3NB

https://www.llechwedd-slate-caverns.co.uk/

llechwedd 4  4  

Sut y cafodd ei gwneud:

Cafodd y blaned hon ei hail-greu yma o blastig glas a byrddau cylched gwyrdd wedi’u hailgylchu gan yr artist Rachel Rosen a disgyblion Ysgol Uwchradd Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog, i gynrychioli effaith llygredd a thechnoleg dynol ar y Ddaear.

Am ragor o wybodaeth am y Ddaear: http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Earth 

#cysawderyri #snowdoniasolarsystem


Earth

Location: Llechwedd Slate Caverns, Blaenau Ffestiniog , GwyneddLL41 3NB

 • Earth is the third planet from the Sun and is the largest of the terrestrial planets.
 • Only planet known to sustain life
 • Densest planet in the solar system, with a core of nickel and iron
 • 70% of the surface is covered by water
 • Spins once on its axis in 24 hours, (but is slowing down!) and the tilt of its axis gives us our seasons
 • Geologically active
 • Few impact craters
 • Atmosphere helps to protect it from effects of the Sun
 • Powerful magnetic field also helps protect planet
 • Core of iron and nickel
 • Water not originally at surface but brought there by geological activity
 • Just one moon
 • Tilts on its axis which gives rise to the seasons
 • Geologically active
 • Few impact craters these, are changed by geological processes
 • Oxygen in atmosphere created by plants i.e. photosynthesis

Location: Llechwedd Slate Caverns, Blaenau Ffestiniog , GwyneddLL41 3NB

https://www.llechwedd-slate-caverns.co.uk/

llechwedd 44-24 

How it was made:

This planet has been re-created here out of recycled blue plastic and recycled green circuit boards by the artist Rachel Rosen and pupils from Secondary School Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog, to represent the human impact of pollution and technology on Earth.

For more information about the Earth: http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Earth  

#cysawderyri #snowdoniasolarsystem