6. Sadwrn / Saturn

Brondanw Arns / Y Ring, Llanfrothen, Garreg, Penrhyndeudraeth, Gwynedd LL48 6AQ

 • Mae Sadwrn yn enwog am ei chylchoedd llachar (a ddarganfuwyd gan Christian Huygens yn 1659) ac er eu bod yn edrych yn hynod o gywrain, maent hyd at 1.5km o drwch.
 • Mae Sadwrn yn ‘gawr nwy’ anferth gyda chraidd o hydrogen metalig hylifol
 • Dyma’r blaned leiaf trwchus yng nghysawd yr haul – byddai’n arnofio ar ddŵr
 • Dyma’r blaned bellaf sy’n weladwy â’r llygad noeth
 • Mae ganddi graidd o hydrogen metalig hylifol
 • Mae gan Sadwrn 50 lleuad, y lleuad mwyaf Titan yw’r ail fwyaf yng nghysawd yr haul (yn ail yn unig i Ganymede) ac mae’n cynnal ei atmosffer ei hun
 • Mae ei lleuadau’n hynod o amrywiol, ac mae’n bosib i gallai o leiaf un ohonynt gynnal bywyd
 • Enw duw amaethyddiaeth a chyfoeth Rhufeinig
 • Mae tua naw gwaith lled y Ddaear, heb gynnwys y cylchoedd a fyddai’n ymestyn cyn belled ag o’r Ddaear i’r lleuad

Lleoliad: Brondanw Arns / Y Ring, Llanfrothen, Garreg, Penrhyndeudraeth LL48 6AQ

www.robinsonsbrewery.com/brondanwarms

7.jpg

Sut y cafodd ei gwneud:

Mae Sadwrn yn enwog am ei chylchoedd o wastraff creigiog. Mae’r blaned ei hun yn faes nwy enfawr felly mae wedi’i gwneud o ddeunyddiau ysgafn, haen o dywod a chylchoedd creigiog.  Gwnaed Sadwrn gan blant Ysgol y Garreg, Llanfrothen gyda’r artist Rachel Rosen.

Am ragor o wybodaeth am y blaned Sadwrn: http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Saturn

#cysawderyri #snowdoniasolarsystem


Saturn

Location: Brondanw Arns / Y Ring, Llanfrothen, Garreg, Penrhyndeudraeth LL48 6AQ

 • Saturn is famous for its bright rings (which were discovered by Christian Huygens in 1659) and whilst they look incredibly delicate they are up to 1.5km thick.
 • Saturn is a huge ‘gas giant’ with a core of liquid metallic hydrogen
 • It is the least dense planets in the solar system – it would float on water
 • It is the furthest planet to be visible to the naked eye
 • It has a core of liquid metallic hydrogen
 • Saturn has 50 moons, the largest moon Titan is the second largest in the solar system (second only to Ganymede) and holds its own atmosphere
 • It’s moons are highly diverse, at least one of which may be able to support life
 • Name for the Roman God of agriculture and wealth
 • It is about nine times the width of a not including the rings which would stretch as far as from Earth to the moon

Location: Brondanw Arns / Y Ring, Llanfrothen, Garreg, Penrhyndeudraeth LL48 6AQ

www.robinsonsbrewery.com/brondanwarms

7.jpg

How it was made:

Saturn is famous for its rings made of rocky debris, the planet itself is a huge gassy sphere so it has been made from light materials, a layer of sand and rocky rings.  Saturn has been made by children from Carreg School, Llanfrothen with the artist Rachel Rosen.

For more information about the planet Saturn: http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Saturn

#cysawderyri #snowdoniasolarsystem