8. Neifion / Neptune

Camlan Garden Centre, Dinas Mawddwy, Machynlleth SY20 9LN

 • Mae Neifion yn gawr Iâ sy’n enwog am ei lliw glas, a achosir gan bresenoldeb methan
 • Gydag atmosffer gweithredol, a’r gwyntoedd cyflymaf yng nghysawd yr haul
 • Oer iawn gan ei bod mor bell o’r haul, tua -200 gradd celsius
 • Yr 8fed blaned llawn maint a’r bellaf yng nghysawd yr haul – gyda chymorth telesgopau a rhagfynegiadau o’i bodolaeth yr arsylwyd arni gyntaf
 • Anhysbys i seryddwyr hynafol gan fod angen telesgop i’w gweld.
 • Darganfuwyd yn 1846 ar ôl ei rhagfynegi gan symudiadau planedau eraill
 • Mae ei lleuad mwyaf, Triton, yn symud yn ôl
 • Mae ganddi gylchoedd gwan iawn
 • Ymddangosiad llinellog oherwydd y cymylau a ymestynnir gan y gwynt
 • Enwyd ar ôl Duw Rhufeinig y môr
 • Mae’n lled 4 Daear

Lleoliad: Canolfan Arddio Camlan, Dinas Mawddwy, Machynlleth SY20 9LN

http://camlangardening.cymru/

  

36825371_276571206246676_558264036727193600_n 

Sut y cafodd ei gwneud:

Mae Neifion yn blaned nwy rewllyd sy’n enwog am ei lliw glas. Cafodd ei gwneud gyda phibell ddŵr las a llestri mosaig fel nodwedd ddŵr yng Nghanolfan Arddio Camlan. Gwnaed Neifion gan blant o Ysgol Bro Idris, Dinas Mawddwy gyda’r artist Rachel Rosen.

Am ragor o wybodaeth am y blaned Neifion: http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Neptune

#cysawderyri #snowdoniasolarsystem


Neptune

Location: Camlan Garden Centre, Dinas Mawddwy, Machynlleth SY20 9LN

 • Neptune is a Ice giant famous for its blue colour, caused by the presence of methane
 • Has an active atmosphere with the fastest winds in the solar system
 • Very cold as it is so far from the sun, around -200 degrees celsius
 • The 8th and outermost full sized planet in the solar system, it was only first observed with the aid of telescopes and predictions of its existence
 • Unknown to ancient astronomers as it needs a telescope to see it.
 • discovered in 1846 having been predicted by the motion of other planets
 • Its largest moon Triton moves in a backwards direction
 • Has very faint rings
 • Streaky appearance from the clouds stretched out by the wind
 • Named for the Roman God of the sea
 • It’s the width of 4 earths

Location: Camlan Garden Centre, Dinas Mawddwy, Machynlleth SY20 9LN

http://camlangardening.cymru/

  

36825371_276571206246676_558264036727193600_n  

How it was made:

Neptune is a frozen gassy planet famous for its blue colour. It has been made with blue water pipe and mosaiced dishes as a water feature in Camlan Garden Centre. Neptune has been made by children from Bro Idris School, Dinas Mawddwy with the artist Rachel Rosen.

For more information about the planet Uranus: http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Uranus

#cysawderyri #snowdoniasolarsystem