Yr Artist / The Artist

Rachel Rosen – Scrap Yard Queen

Mae Rachel Rosen yn arlunydd lleol, ac mae hi wedi gweithio gydag Arloesi Gwynedd Wledig a 9 o ysgolion lleol ar draws yr ardal i ddod â’r prosiect hwn yn fyw. Fel artist mae hi’n arbenigo mewn gwaith metel a cherflunwaith, yn ogystal â dylunio theatr. Mae ganddi ddiddordeb brwd hefyd yn y gofod, felly roedd y prosiect hwn yn berffaith iddi. Mae Rachel wedi creu’r planedau allan o wahanol ddeunyddiau wedi ail-gylchu gyda llawer ohonynt yn y ffurf 3D.

Rachel Rosen is a local artist, and has worked with Arloesi Gwynedd Wledig and 9 local schools across the area to bring this project to life. As an artist she specialises in metal work,  junk and sculpture, as well as theatre design. She also has a keen interest in space, so this project was just up her street. Rachel has created the planets out of different recycled materials with many of them in the 3D form.

http://www.scrapyardqueen.com/

37327773_883695828498470_898929087320424448_n

Andy Birch – Dime One

Mae Andy Birch – Dime One yn arbenigwr murlun celf graffiti sydd wedi gweithio gyda phobl ifanc o Gisda ym Mlaenau Ffestiniog i greu’r Haul fel murlun celf graffiti 2D mawr gan ddefnyddio paent chwistrell.

Andy Birch – Dime One is a graffiti art mural specialist who has worked with young people from Gisda in Blaenau Ffestiniog to create The Sun as a large 2D graffiti art mural using spray paints.

http://www.dimeone.co.uk/  

44333049_10155852669106658_2857010136470257664_o