Map

Dyma gopi o’r bamffled i chi lawr lwytho / Here is a copy of the leaflet for you to download:

Cliciwch yma / Click here

Planed/ Planet Lleoliad / Location
1. Yr Haul/ Sun Siop Antur Stiniog, High St,  Blaenau Ffestiniog LL41 3ES
2. Mercher/ Mercury Caffi Kiki, Blaenau Ffestiniog LL41 3UN
3. Gwener/ Venus Snowdonia Natural Slate Products, Blaenau Ffestiniog LL41 3UT
4. Y Ddaear/ Earth Llechwedd Slate Carvens, Blaenau Ffestiniog LL41 3NB
5. Mawrth/ Mars Lakeside Cafe, Tanygrisiau LL41 3TP
6. Iau/ Jupiter Oakeley Arms, Maentwrog LL41 3YU
7. Sadwrn/ Saturn Y Ring/ Brondanw Arms, Llanfrothen LL48 6AQ
8. Wranws/ Uranus Caffi Pen y Pass, Llanberis LL55 4NU
9. Neifion/ Neptune Canolfan Arddio Camlan Garden Centre, Dinas Mawddwy SY20 9LN
10. Plwton/ Pluto Rheilffordd  Talyllyn Railway, Wharf Station, Tywyn LL36 9EY